LỊCH SỬ ĐỊA LÝ

Những phần kiến thức có sự chênh lệch giữa lịch sử 12 và lịch sử 12 nâng cao đều được xử lý, chỉ hỏi phần chung giữa hai chương trình. Một học sinh theo học bình thường, không cần phải đi học thêm, đều có thể đạt kết quả mong muốn. Học sinh chỉ cần có những hiểu biết cơ bản về kiến thức và biết lý giải đơn giản là có thể trả lời được các câu hỏi này. Đáng lưu ý, đề thi không có câu nào bắt học sinh phải nhớ máy móc các số liệu, ngày, tháng. Điều đó có nghĩa là, học sinh không phải học vẹt, nhớ nguyên văn từng chữ, từng chi tiết như sách giáo khoa, nhưng vẫn đạt kết quả tốt. Các câu của đề thi phủ kín chương trình, nằm trong tất cả các chương. Điều đó tránh cho người học tâm lý phải lo học tủ, học lệch; tránh được tình trạng lo lắng rằng người khác thì “trúng tủ” còn mình thì không.
Image